Beyaz Eşya Sanayi

Ürettiği yüksek katma değer ile dış ticaret dengesine ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük yarar sağlayan beyaz eşya sektöründe ülkemiz Avrupa’nın ve dünyanın en önemli teknoloji üslerinden birisi konumunda bulunuyor. Yeter Makina olarak, rekabetçi ve yenilikçi yapımızla ekonominin lokomotifleri arasında gösterilen beyaz eşya endüstrisinde de başarılı çözümler üretiyoruz. Sektörde kullanımı söz konusu olan parçaların gerek tasarımında gerekse üretiminde iddia sahibiyiz. Yenilikçi ve kalite odaklı çalışma prensibimiz ışığında halihazırda bu endüstride faaliyet gösteren dev firmalarla çalışıyor, olası yeni iş birliklerine açık olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Switch The Language