Yönetim Sistemleri Politikası

YETER MAKİNA, tecrübesini kurumsallık ile harmanlayan kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı ile “özel amaçlı makine imalatı” sektöründe ve özellikle de savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye’de söz sahibi olmak amacı ile ;

✓ Yönetim sistemimizin ISO 9001-ISO 14001 ve OHSAS 18001 standardlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante ederek, yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
✓ Faaliyetlerimizi; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, özel amaçlı makina üretimi başta olmak üzere, savunma ve havacılık sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı,
✓ Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,
✓ Müşteri memnuniyetini güncel mevzuata uygun olarak en üst düzeyde tutulmasını sağlamayı,
✓ Uygun ekip ve ekipman ile mükemmel sonuca süratle ulaşana kadar işi takip etmeyi ve sonuçlandırıp bunun bilgisini iş ortaklarımızla anında paylaşmayı,
✓ Sürekli öğrenen ve kendini yenileyen “kalite bilinçli” yüksek kadrolar oluşturmayı,
✓ Politikamızın sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla, müşterilerimizin güvenini kazanmayı, ürün ve hizmet kalitemiz ile müşteri memnuniyetini arttırmayı,
✓ Müşteri gereksinim ve beklentilerini önceden görerek hatasız ve etkin çözümler üretmeyi ve beklentileri zamanında karşılamayı,
✓ Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı,
✓ Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,
✓ Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı,
✓ Hizmetleri kapsamında 3. Tarafların gizliliğini korumayı ve güvenlik politikasını eksiksiz uygulamayı,
✓ Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı taahhüt eder.

İsa YETER 
GENEL MÜDÜR

Switch The Language